Imprint

Impressum:
FOODSTYLING
Manuel Erwin van de Kerkhof 
Oude Dijkje 41
1796MK De Koog

PHONE, DE +49(0)162 5678818
PHONE, NL +31(0)6 57 085 175
                
MAIL: foodstylingtx@gmail.com
VAT: NL001182847B06
CC: 67450695


Disclaimer

Disclaimer voor foodstylingtx@gmail.com
Op deze pagina vindt u de disclaimer van foodstylingtx@gmail.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Manuel van de Kerkhof foodstyling. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Manuel van de Kerkhof foodstyling is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Manuel van de Kerkhof foodstyling.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Manuel van de Kerkhof foodstyling te mogen claimen of te veronderstellen.
Manuel van de Kerkhof foodstyling streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Manuel van de Kerkhof foodstyling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van foodstylingtx@gmail.com op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl
Disclaimer English

Disclaimer for Manuel van de Kerkhof foodstyling

If you require any more information or have any questions about our site's disclaimer, please feel free to contact us by email at foodstylingtx@gmail.com

Disclaimers for Manuel Foodstyling

All the information on this website - foodstylingtx.com - is published in good faith and for general information purpose only. Manuel Foodstyling does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Manuel Foodstyling), is strictly at your own risk. Manuel Foodstyling will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website. 
From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad'.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update
Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.